Info

Uumen julkaisee kuvataiteilijoiden taiteen tekemiseen liittyviä tekstejä.

Uumen keskittyy valmiiden lopputulosten sijaan taiteelliseen prosessiin ja kokeiluun. Uumenessa on mahdollista sanoittaa se, mikä ei välttämättä välity valmiista näyttelyistä tai teoksista. Se on kurkistusikkuna siihen, mikä on teosten syntymiselle ja taiteelliselle työskentelylle olennaista, mutta usein piilossa.

Uumen toimii kuvataiteen ja luovan kirjoittamisen leikkauspisteessä. Teosideat, taiteellinen prosessi, epävarmuus, ilo, suhde kuvataiteen kenttään ja omaan työskentelyyn saavat Uumenessa sanallisen muotonsa. 

Uumen on syntynyt vuonna 2021 ja sitä toimittavat ja tekevät kuvataiteilijat Pauliina Heinänen ja Laura Konttinen, joiden luovassa prosessissa kirjoittaminen on olennaista. 

Pauliina Heinäsen taiteellisessa työskentelyssä kulkevat teemat liittyvät läsnäoloon, kaipuuseen ja kuulumiseen. Hän tutkii teoksissaan valokuvan olemusta ja muistamista. Heinänen käsittelee kuulumisen tematiikkaa isovanhempiensa sotalapsuuskokemusten kautta. Lisäksi hän tekee suurikokoisia kaiverruksia pigmenttiprinteille. Kaiverrusteosten kautta Heinänen tutkii, voiko käden liikkeen kautta päästä sellaisen kuvan äärelle, jonne pelkkä katse ei yletä. 

Uumenessa Heinästä innostaa erityisesti taiteen tekemiseen liittyvä villi, raaka henkilökohtaisuus ja erilaisten kirjoittajien aikaansaama moniäänisyys. Heinänen suhtautuu uteliaasti tekstien kuvallisuuteen. Paras kirjoitusvinkki, jonka hän on saanut, kuuluu: “On kirjoitettava juuri se, minkä haluaisi jättää kirjoittamatta”. Sitä kohti Heinänen aikoo kulkea myös Uumenessa.

Laura Konttinen on kuvataiteilija, joka käsittelee teoksissaan nostalgiaa ja hedelmällistä aluetta toden ja utopistisen kuvitelman välillä. Konttinen yhdistää valokuvaan kollaasia ja installaatiota; hän rakentaa kameralle lavastettuja maisema-asetelmia valokuvien palasista ja löydetyistä esineistä. Konttisen työskentelyn kimmokkeena toimii usein jokin puoliksi unohtunut tarina – salaperäisestä matkasta vieraaseen kaupunkiin tai mielikuvitusystävän jälkiä seuraten – joka alkaa elää teoksissa omaa elämäänsä. 

Konttiselle Uumen toimii paitsi taiteellisen työn ytimen aukikirjoittamisena, myös väylänä muiden taiteilijoiden ajatteluun. Häntä kiinnostaa erityisesti taiteilijalta taiteilijalle ajatusten jakaminen; keskustelu asioista, jotka usein jäävät valmiiden teosten varjoon.

Kuvataiteilija – onko sinulla teksti, jonka haluat julkaista Uumenessa? Ota yhteyttä!